Doświadczenie zawodowe

Zatrudnienie:


01.10.1996 – 30.09.1998. SPCSK AM w Warszawie,
01.10.1998. – dotychczas Warszawski Uniwersytet Medyczny (Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Nadciśnienia Tętniczego).


Doświadczenie zawodowe:
2003-20011 prowadzący Oddział Szybkiej Diagnostyki Nadciśnienia Tętniczego, tzw. Klinikę Dzienną przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Angiologii i NadciśnieniaTętniczego,(obsługującej ok.2500 pacjentów rocznie).

2000-2002 Osobisty Lekarz Prezesa Rady Ministrów

od 1998 - dotychczas, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w zakresie chorób wewnętrznych, następnie hipertensjologii i kardiologii.

Ponad 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu w charakterze badacza i podbadacza licznych międzynarodowych eksperymentalnych programów klinicznych.

Ponad 15 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń, kursów, a także wykładów dla lekarzy, farmaceutów oraz pracowników firm farmaceutycznych.