Specjalizacje

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Hipertensjolog

Kardiolog


Specjalizacje:

I stopień: choroby wewnętrzne – 29.10.1998.

II stopień: choroby wewnętrzne – 20.03.2003.

Hipertensjologia – 28.02.2007.

Kardiologia – 03.04.2008.

Stopień naukowy:
doktor nauk medycznych - 22.02.2006 Praca doktorska: pt” Wpływ leków hamujących aktywność układu współczulnego na zdolności psychomotoryczne pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym”.